ELEKTROTEHNIĶIS (960 ak.st.) 

Pirmo reizi Latvijā elektriķu kursi neklātienē!

Iegūsti ELEKTROTEHNIĶA (elektriķa) profesiju valsts licencētā un akreditētā izglītības programmā
"Enerģētika un elektrotehnika 30T 522013"

Programma akreditēta līdz 2026.gada martam

Paredzēta interesentiem ar un bez pieredzes, iepriekš iegūta vismaz vidējā izglītība

Aicinām pieteikties nākamajai apmācību grupai,
kas uzsāks mācības no 2023.gada 4.marta
Grupai var pievienoties līdz 25.martam

PIETEIKTIES

Kas ir elektrotehniķis?
Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas  darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju.

Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

Mācību ieguvums: elektrotehniķa profesija (profesijas kods – 3113 02).
Iegūstamā kvalifikācija atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.
Iegūtais izglītības dokuments ir starptautiski atzīts un ir derīgs Eiropas Savienības valstīs

Mācību ilgums: 960 akadēmiskās stundas 
Mācību forma: neklātiene ar 300 kontaktstundām (to saitā 8 stundu ilgs eksāmens)
Teorētiskās nodarbības - klātienē un tiešsaistē; praktiskās nodarbības - uz vietas! 
Lekcijas: klātienē sestdienās 9.00 - 18.00 (2 reizes mēnesī), tiešsaistē - dažos darba dienu vakaros 18.00 - 21.00
Minimālais izglītības līmenis apmācāmajam: vidējā vai profesionālā izglītība
Mācību maksa: 1400,00 EUR (*Maksājot pa daļām 1490,00 EUR)
Mācību vieta: Viestura iela 6, Jūrmala (Bulduru Dārzkopības vidusskolas telpās)

Kāda kompetence tiks iegūta mācību gaitā?
Zināšanas un praktiskās iemaņas lietošanas līmenī:

 • elektriskie materiāli;
 • elektriskie mērījumi;
 • elektroinstalācija;
 • elektriskās mašīnas;
 • elektrotehniskie grafiskie apzīmējumi;
 • tehniskā grafika;
 • elektroiekārtu atslēdznieka darbi;
 • datorzinības, datoru lietojumprogrammas, datu bāzes;
 • profesionālās un vispārējās ētikas principi;
 • darba vides iespējamie riska faktori un to novēršana;
 • darba aizsardzība;
 • vides aizsardzība;
 • darba tiesiskās attiecības.

Zināšanas un izpratne par:

 • elektrotīkla automatizācijas pamatiem;
 • elektroiekārtām (uzbūve, darbības principi un ekspluatācija);
 • elektronikas pamatiem;
 • loģisko kontrolieru programmēšanu;
 • mehānikas principiem;
 • darbu organizāciju un plānošanu;
 • profesionāliem terminiem.

Kā tiks organizētas mācības?

 • liels uzsvars uz praktisko iemaņu apgūšanu;
 • praktiskās nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotā mācību klasē ar augstu tehnisko nodrošinājumu
  sadarbībā ar Schneider Electric un citiem vadošajiem nozares uzņēmumiem
 • patstāvīgie darbi studiju laikā;
 • prakse kādā no nozares uzņēmumiem
  (nepieciešamības gadījumā mācību centrs palīdzēs atrast prakses vietu);
 • sagatavošana eksāmenam un eksāmens.

Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu -  PIETEIKUMS   
vai zvaniet +371 25622523, rakstiet uz info@mcmagnum.lv


Pirkumu grozs