PLC pamatkurss

   Apmācības “PROGRAMMĒJAMO KONTROLLERU (PLC) PAMATKURSS” (34 ak. stundas) sniedz zināšanas dažādu procesu automatizēšanā, izmantojot loģiskos programmējamos kontrollerus (PLC). Pamatkurss peredzēts interesentiem bez iepriekšējas specializētas izglītības, bet ar profesionālu kompetenci elektroenerģētikas nozarē.
  Programmas apguvē kā praktiski PLC programmēšanas piemēri minami telpas apgaismojuma regulācija, automātiska vārtu atvēršana, auto transporta kustības uzskaite objektā, zāliena vai siltumnīcas laistīšana, skolas zvanu vadība, akvārija apgaismojums, saldētavu attālināta vadība, mikroklimata uzturēšana, vadība, kontrole un tamlīdzīgi.
  Kurss tiek realizēts ar mērķi nodrošināt PLC programmēšanas pamatlīmeņa apguvi un, ņemot vērā apmācību pieredzi, apmierināt arvien pieaugošo nepieciešamību pēc šādu iekārtu programmēšanas.

PIETEIKTIES
 Apmācību programmā tiks apgūtas tēmas: 

  • PLC iedalījumi, veidi, izvēle;
  • PLC montāža, programmēšana un nodošana ekspluatācijā;
  • Programmēšanas valodas – LADDER (releju loģikas valoda) un FBD (funkciju blokshēmas programmēšanas valoda);
  • Automatizācijas sistēmas darbības pamatprincipi un to pielietošana;
  • Dažādu ražotāju daudzfunkcionālie PLC.

   Savukārt praktiski apmācāmie apgūs prasmes:

  • Veidot programmas FBD un LADDER valodās;
  • Veikt automatizācijas iekšējo kontroli un pārvaldi;
  • Sagatavot izveidotā projekta shematisko dokumentāciju;
  • Novērtēt sistēmas darbības efektivitāti un prast novērst radušās kļūdas.

    MĀCĪBU LAIKI tiks precizēti.
    Pēc sekmīga eksāmena nokārtošanas tiks iegūta apliecība par izglītības programmas apguvi.
    Lai pieteiktos apmācībām, interesenti aicināti aizpildīt PIETEIKUMU.
    Vairāk informācija zvanot mācību centra vadītājam Ainaram Knipšim pa tālr.25622523 vai rakstot e-pastu uz info@mcmagnum.lv.

Mācies par samazinātu cenu:


Pirkumu grozs